ADUAN ONLINE (ONLINE REQUEST)
PERIHAL ADUAN (REQUEST INFORMATION)
Jenis kerja *
(worktype)
Bidang Kerja *
(worktrade)
Butiran Aduan *
(Problem Description)

Nota : Sekiranya maklumat lokasi/harta modal tiada di dalam rekod, sila masukkan maklumat
berkaitan ke dalam ruangan di atas.
(Note:Please fill-up asset/location information at above coloum if don't have in the record.)
BUTIRAN PENGADU (REQUESTER INFORMATION)
Kategori Pengadu *
(Requester Type)
Nama Pekerja / Pelajar *
(Requester/Student Name)
No Pekerja / Pelajar *
(Requester/Student No)
<-- Klik di sini untuk carian nama pekerja. (click here to search)
Jabatan / Pusat Pengajian *
(Department/Campus)
No Telefon *
(Phone No)
MAKLUMAT LOKASI / HARTA MODAL (ASSET/LOCATION INFORMATION)
 Tiada Lokasi / Harta Modal (None)
 Lokasi (Location) No Lokasi (Location No) <-- Klik di sini untuk carian lokasi. (click here to search)
  Lokasi (Location Desc)
 
 Harta Modal (Assets) No Harta (Asset No) <-- Klik di sini untuk carian harta modal.(click here to search)
  Penerangan Harta (Asset Desc)
  Lokasi Harta (Asset Location)